โปรแกรมขุดประมูล Duckdig <โหลดคลิ๊ก>

1. เมื่อท่านโหลดเสร็จก็ให้ติดตั้งลงเครืองทันที

2. ใส่ Server ID = Diamond

3.ให้ท่านเปิดโปรขุดขึ้นมาจะได้ ตามภาพ

คลิ๊กเพิ่ม ID pramool เพื่อทำการ ใส่ ID ประมูลที่เราจะใช้ขุด

แต่เครดิตจะเข้าหลักจากที่ท่านขุดเสร็จแล้ว ประมาณ 10-15 นาที

ขุดวัน *5 ตลอดชิพกันไปเลย

ทา่งเซิร์ฟเวอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราการขุดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ